top of page
Vestelli kuv.jpg

Jätevesiasiat kuntoon!

Panospuhdistamo_edited_edited.jpg
Panospuhdistamo_edited_edited.jpg

Täyttääkö jätevesijärjestelmäsi nykylain mukaiset vaatimukset?

3.4.2017 voimaan tullut laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta edellyttää, että kaikilla kiinteistöillä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004 ja jotka sijaitsevat ranta-alueilla (enintään 100m etäisyydellä vesistön rannasta) tai pohjavesialueilla, on kiinteistön jätevesijärjestelmä saatettava lain edellyttämän puhdistustasovaatimukset täyttävään kuntoon 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla ei ole laissa säädettyä takarajaa jätevesijärjestelmien korjaamiselle, mutta laissa kuitenkin edellytetään saattamaan kiinteistön jätevesijärjestelmä lain edellyttämälle tasolle, mikäli kiinteistöllä tehdään viemärijärjestelmään muutoksia, asennetaan vesivessa tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevia rakennusluvan alaisia muutos- ja korjaustöitä.

Jätevesiasiat kuntoon nopeasti ja vaivattomasti

Jätä tietosi, niin otamme yhteyttä!

Kiitos viestistä, olemme pian yhteydessä!

Suunnittelu
bottom of page