top of page

Jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmät ympäristön parhaaksi!

Missä kunnossa kiinteistösi jätevesijärjestelmä on? Täyttääkö jätevesijärjestelmäsi nykylain mukaiset puhdistustasovaatimukset? Oletko tietoinen uudesta ympäristönsuojelulaista, joka velvoittaa tekemään selvityksen kiinteistösi jätevesijärjestelmästä? Onko kiinteistösi jätevesijärjestelmä rakennettu ennen vuotta 2004?

Salaiset Ojat Oy on jätevesijärjestelmien asiantuntijayritys. Pyydä asiantuntijoiltamme neuvoa jätevesiasioidesi selvittämiseen! Soita 050 433 9259 tai jätä viesti niin vastaamme sinulle pikaisesti! 

Miksi kiinnostua jätevesiasioista?

Ympäristönsuojelulaissa määritellään jätevesien käsittelylle puhdistustasovaatimukset, jotka kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää. Lisäksi kuntakohtaisissa ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan edellyttää ympäristönsuojelulakia tiukempia määräyksiä jätevesien puhdistustasosta. Tällä varmistetaan ympäristön suojeleminen jätevesien osalta myös kaikkein herkimmillä alueilla.

3.4.2017 voimaan tullut laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta edellyttää, että kaikilla kiinteistöillä, jotka on rakennettu ennen vuotta 2004 ja jotka sijaitsevat ranta-alueilla (enintään 100m etäisyydellä vesistön rannasta) tai pohjavesialueilla, on kiinteistön jätevesijärjestelmä saatettava lain edellyttämän puhdistustasovaatimuksen täyttävään kuntoon 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla ei ole laissa säädettyä takarajaa jätevesijärjestelmien korjaamiselle, mutta laissa kuitenkin edellytetään saattamaan kiinteistön jätevesijärjestelmä lain edellyttämälle tasolle, mikäli kiinteistöllä tehdään viemärijärjestelmään muutoksia, asennetaan vesivessa tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa olevia rakennusluvan alaisia muutos- ja korjaustöitä.

Panospuhdistamo
Panospuhdistamo

Ympäristön suojeleminen rikkaan luontomme säilyttämiseksi on yhteinen asiamme. Merkittävänä tekijänä ympäristön suojelemisessa on omien jätevesien asianmukaisesta puhdistamisesta huolehtiminen niin, että ympäristö ei kuormitu kestokykyään enempää. Jokainen meistä käyttää päivittäisessä elämässään merkittäviä määriä vettä, joka lopulta jätevetenä johdetaan enemmän tai vähemmän puhdistettuna takaisin luontoon.

Miten saada jätevesiasiat omalta osalta kuntoon?

Lähtökohtana on selvittää oman kiinteistön jätevesijärjestelmän toimivuus ja arvioida puhdistustaso. Erityisesti, jos kiinteistön jätevesijärjestelmä on rakennettu ennen vuotta 2004, on syytä epäillä puhdistustason riittävyyttä.

 

Jätevesijärjestelmän selvityksessä arvioidaan olemassa oleva jätevesijärjestelmä. Ympäristönsuojelulaissa edellytetään, että kiinteistöllä on oltava jätevesijärjestelmästä ajantasainen selvitys, joka on esitettävä viranomaiselle viranomaisen pyynnöstä.

Mikäli selvityksen perusteella jätevesijärjestelmässä on puutteita, tulee järjestelmä saneerata tai uusia puhdistustasovaatimukset täyttäväksi.

Biopuhdistajan toimintaperiaate

Järjestelmän saneerauksesta ja uusimisesta tulee laatia suunnitelma pätevän asiaan perehtyneen suunnittelijan toimesta. Järjestelmän saneeraus ja uusiminen ovat luvanvaraisia töitä ja sitä varten on haettava rakennus- tai toimenpidelupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Lupakäsittelyllä varmistetaan, että suunniteltu jätevesienkäsittelyratkaisu on viranomaisen hyväksymä ja täyttää ympäristönsuojelulaissa annetut puhdistustasovaatimukset. Pätevä suunnittelija valitsee kiinteistölle sopivimman jätevesienkäsittelyratkaisun ja laatii asennusohjeet, joiden avulla varmistetaan onnistunut jätevesijärjestelmän asennus ja käyttöönotto.

Harmaavesisuodattamo

Täyden palvelun toimintaa

Salaiset Ojat Oy on täyden palvelun yritys, joka hoitaa jätevesijärjestelmäsi rakentamisen, saneerauksen tai uusimisen alusta loppuun. Palvelupakettiimme kuuluu kaikki työt aina viranomaislupien hakuprosessista alkaen suunnitteluun, asennukseen ja lopputarkastukseen saakka. Kaikki työvaiheet dokumentoidaan tarkasti ja Sinä voit halutessasi seurata töiden edistymästä omalta päätelaitteeltasi käsin.

Salaiset Ojat Oy:n jätevesijärjestelmäpalvelut:

  • Vanhan järjestelmän kartoitus

  • Jätevesisuunnitelmat

  • Viranomaislupaprosessin hoitaminen

  • Jätevesijärjestelmien asennukset

  • Jätevesijärjestelmän käyttöönottotarkastus

Käytämme jätevesijärjestelmien toteuttamisessa vain tutkittuja ja testattuja tuotteita, jotka täyttävät ympäristönsuojelulain tiukimmatkin puhdistustasovaatimukset.

bottom of page